Sekme Belirtimi
Önceki tabs: Uçbirim Sekmelerinin Ayarlanması Sonraki
Sekme Belirtimi
GNU tabs şu türlerde sekme belirtimi kabul eder:
n1[,n2,…]
Sekme duraklarını n1, n2, … sütunlarına ayarlar. En sol sütun numarası 1 kabul edilir. n2 ve sonrakiler +num biçiminde kendinden önce gelen sekmeye göre artış olarak belirtilebilir.
-n
Sekme duraklarını her n sütunda bir olarak ayarlar. Çoğu uçbirim için standart sekme durağı ayarı -8'e eşdeğerdir.
-kod
--code=kod
-C kod
Sekme durakları hazırlop belirtimlerdin biri kullanılarak ayarlanır. Eğer hazırlop belirtimin ismi GNU tabs tarafından desteklenen uzun seçeneklerden biri ile çelişirse ikinci veya üçüncü belirtim türleri kullanılabilir.
-dosyaismi
--file=dosyaismi
-F dosyaismi
dosyaismi dosyasının ilk satırını okur, satırdaki <: ve :> karakterleri arasında bulunan boşluklarla ayrılmış parametreleri bulur, bunlar arasından t ile başlayanını bulur ve onu sekme belirtimi olarak kullanır. Eğer bu adımlardan biri başarısız olursa, sekme durakları 8 sütunda bir olarak ayarlanır. Eğer dosyaismi GNU tabs tarafından desteklenen uzun seçeneklerden biri ile çelişirse ikinci veya üçüncü belirtim türleri kullanılabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Seçenekler Başlangıç Hazırlop sekme belirtimleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası