Hazırlop sekme belirtimleri
Önceki tabs: Uçbirim Sekmelerinin Ayarlanması Sonraki
Hazırlop sekme belirtimleri
GNU tabs hazırlop belirtimleri de destekler:
a
Assembler, IBM S/370, first format (1,10,16,36,72)
a2
Assembler, IBM S/370, second format (1,10,16,40,72)
c
COBOL, normal format (1,8,12,16,20,55)
c2
COBOL, compact format (1,6,10,14,49)
c3
f
FORTRAN (1,7,11,15,19,23)
p
PL/I (1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53,57,61)
s
SNOBOL (1,10,55)
u
UNIVAC 1100 Assembler (1,12,20,44)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sekme Belirtimi Başlangıç Örnekler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası