Özel Kabuk Tanımları
Önceki Bash Kabuğu Sonraki
Özel Kabuk Tanımları
Bazı özellikleriyle bash, benzeri kabuklar arasından kolayca sıyrılır. Bunlardan birisi de tanımlardır. Tanımlamalar set komutu yardımıyla yapılır, tüm tanımlar küçük harflerle yazılırlar, bu özellikleri yardımıyla değişkenlerden ayrılırlar.
$ set -o tanim     # tanimi isletir
$ set +o tanim     # tanimi kaldirir
Aşağıda en çok kullanılan iki tanım yeralmaktadır:
noclobber: Bu tanımın seçilir kılınmasından sonra bir komutun çıktısı bir dosyaya gönderildiğinde, dosyanın eski içeriği aynı kalır. Bu tanım sayesinde kazara bir dosyanın üzerine başka bilgilerin yazılması önlenebilir.
$ ls -al dosya
-rw-r--r--  1 gorkem  users    1409 Nov 29 13:58 dosya
$ set -o noclobber
$ ls > dosya
bash: dosya: Cannot clobber existing file
ignoreeof: ignoreeof, kabuktan control-d tuş takımı ile çıkılmasını engeller. Yanlışlıkla basılan control-d ile sistemden anından çıkmak mümkün olduğu için kullanışlı bir tanımdır.
$ set -o ignoreeof
$ (control-d 'ye basin)
Use "logout" to leave the shell.
$ set +o ignoreeof
$ (control-d 'ye basin, sistemden hemen cikar)
$ ignoreeof=4
Yukarıdaki son örnekte 4 kere control-d tuşuna basılırsa kabuktan çıkılır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Takma Adlar (alias) Başlangıç Özel Kabuk Değişkenleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası