Takma Adlar (alias)
Önceki Bash Kabuğu Sonraki
Takma Adlar (alias)
alias komutu ile bir komut veya komut kümesinin yerine bir isim tahsis edilebilir. İşleyişi bir makroya benzeyen bu komut yardımıyla uzun komutlar, daha kısa komutlarla tanımlanabilir. Bir alias komutu , anahtar kelimeyle başlar, ardından bir eşittir (=) işareti ve yerine kullanılacağı komut yazılır. Arada boşluk bırakılmaz.
$ alias dir='ls -al'
$ dir
total 668
-rw-r--r--  1 gorkem  users    1016 Dec 7 13:51 .profile
-rw-r--r--  1 gorkem  users     277 Nov 26 13:02 .signature
drwxr-xr-x  4 gorkem  users    1024 Dec 3 18:24 .tin/
drwxr-xr-x  2 gorkem  users    1024 Nov 12 10:58 .wine/
-rw-r--r--  1 gorkem  users     231 Nov 23 17:40 .xinitrc
drwxr-xr-x  2 gorkem  users    1024 Oct 3 16:17 Mail/
-rw-r--r--  1 gorkem  users    26721 Dec 3 14:55 NIS-HOWTO
drwxr-xr-x  2 gorkem  users    1024 Nov 17 14:09 News/
Daha karmaşık alias 'lar da tanımlanabilir:
$ alias yedek="cd /var/log; tar -zcvf yedek.tgz cron debug lastlog; cd -"
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bash'in Özellikleri Başlangıç Özel Kabuk Tanımları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası