Giriş
Önceki Dosya ve Dizin İşlemleri Sonraki
Giriş
Tıpkı MS-DOS'ta olduğu gibi Linux dosya yapısının da hiyerarşik bir yapıya sahip olduğunu söylemiştik. Temel dosya bilgisi önceki konularda anlatıldığından burada sadece dosya ve dizinlerle ilgili özelliklere değinilecektir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Dosya ve Dizin İşlemleri Başlangıç Erişim Hakları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası