Dosya ve Dizin İşlemleri
Önceki Linux İşletim Sistemi Sonraki
Dosya ve Dizin İşlemleri
İçindekiler
1. Giriş
2. Erişim Hakları
2.1. Dosya İzinlerinin Değiştirilmesi
2.2. Dosyanın Sahibinin ve Grubunun Değiştirilmesi
3. Diğer Dosya Sistemlerinin Kullanılması
3.1. mount İşlemi
3.2. Dosya Sistemi Bilgileri
3.3. Dosya Sistemi Oluşturulması ve Denetlenmesi
4. Sembolik Bağlantılar
5. Dosya Arşivleme ve Sıkıştırma
5.1. Dosya Arşivleme
5.2. Dosya Sıkıştırma ve Açma
5.3. Birlikte Kullanım
6. Dizin Tarama
7. mtools MSDOS Arabirimi
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çokgörevlilik Başlangıç Giriş
Bir Linux Kitaplığı Sayfası