mtools MSDOS Arabirimi
Önceki Dosya ve Dizin İşlemleri Sonraki
mtools MSDOS Arabirimi
Linux altından, MS-DOS biçemli disketlere ulaşmayı kolaylaştıran paketin ismi mtools olarak biliniyor. Bu isim, paketin tüm komutlarının ilk harfinin "m" olmasından kaynaklanmış. Paketle birlikte gelen çeşitli yardımcı programlar sayesinde MS-DOS biçemli diskette yeralan dosyalar listelenebilir, silinebilir, disket biçemlenebilir, hatta disketin kimliği değiştirilebilir.
Son çıkan mtools paketi, 2MB biçemli disketleri de tanıyabiliyor. Aşağıda, mtools paketinden çıkan bazı komutlar ve örnek kullanımları gösteriliyor.
mdir : disketin içeriğini görüntüler.
linux:~# mdir a:
 Volume in drive A is SYSTEM_BT
 Directory for A:/

IO    SYS    40566  9-30-93  6:20a
MSDOS  SYS    38138  9-30-93  6:20a
AUTOEXEC BAT     91  3-29-95 10:23a
NDD       <DIR>   3-29-95 10:26a
CHKLIST MS      81  11-07-96  7:00p
VGA_45      <DIR>   3-29-95 10:28a
YARDIM      <DIR>   3-29-95 10:17a
UTIL       <DIR>   3-29-95 10:17a
VIRUS      <DIR>   3-29-95 10:17a
    9 File(s)   291328 bytes free
linux:~#
mcopy: Bir dosyayı Linux'tan diskete, disketten Linux'a aktarır.
linux:~# mcopy a:/autoexec.bat .
Copying AUTOEXEC.BAT
mdel: DOS dosyasını siler.
mformat: Disketi biçemler.
mmd: Disket üzerinde dizin oluşturur.
MSDOS mtools arabirimi aynı zamanda VFAT tipi uzun dosya isimlerini de ekranda gösterebilir. Eğer dosya ismi, tek bir DOS ismi içine sığmıyorsa ve 8+3 kuralını bozuyorsa uygun bir kısa isim yaratılır.
Bunun yanında mtools'un 2 Mb'lık disketleri okuyabilme özelliği de vardır. mtools paketinin yapılandırma dosyası /etc/mtools.conf'tur. Bu dosyanın kullanımı için mtools(1) man dosyasından yararlanabilirsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Dizin Tarama Başlangıç Linux Sistem Yönetimi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası