Sembolik Bağlantılar
Önceki Dosya ve Dizin İşlemleri Sonraki
Sembolik Bağlantılar
Bazı durumlarda, bir dosyayı oluşturup bu dosyanın başka bir dosyayı işaret etmesi istenebilir. Genellikle sistem yöneticileri tarafından kullanılan sembolik bağlantı yardımıyla bir dosya veya dizin, bunlara karşılık gelen başka bir dosya veya dizin olarak gösterilir.
Aşağıda bir sembolik bağlantı örneği yeralıyor. Sistem görevlisi, /root dizini altındayken /usr/src/linux dizinine geçmek istiyor. /usr/src/linux dizinine işaret eden bir bağlantı kurmak için ln komutu kullanılır. -s parametresi, bu bağlantının sembolik olacağına işaret eder.
ln -s <nereye-baglanti-yapilacak> <hangi-isimle-yapilacak>
linux:~# ls -l
total 116
drwxr-xr-x  2 root   root     1024 Feb 14 08:13 kernel
-rw-r--r--  1 root   root    115695 Sep 15 1994 lodlin15.zip
drwx------  2 root   root     1024 Jan 7 1980 mail
-rw-r--r--  1 root   root      0 Feb 15 08:14 typescript
linux:~# ln -s /usr/src/linux linux
linux:~# ls -l
total 116
drwxr-xr-x  2 root   root     1024 Feb 14 08:13 kernel
-rw-r--r--  1 root   root    115695 Sep 15 1994 lodlin15.zip
drwx------  2 root   root     1024 Jan 7 1980 mail
lrwxrwxrwx  1 root   root      9 Feb 15 08:14 linux -> /usr/src/linux
-rw-r--r--  1 root   root      0 Feb 15 08:14 typescript
Bu işlemden sonra kullanıcının /usr/src/linux dizinine geçmesi için cd linux" yazması yetecektir. Sembolik bağlantı dosyasını diğerlerinden ayıran, satırın en solundaki l karakteridir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Diğer Dosya Sistemlerinin Kullanılması Başlangıç Dosya Arşivleme ve Sıkıştırma
Bir Linux Kitaplığı Sayfası