Seri Konsol
Önceki Seri Portların Kullanımı Sonraki
Seri Konsol
Seri port kullanarak Linux sisteminize erişebilmek, özellikle SBC'ye bir monitor takmak istemediğinizde oldukça faydalı bir özelliktir. Bu yöntemde de seri iletişim kablosu kullanılmalıdır. Seri konsol hakkında ayrıntılı bilgiler Linux çekirdek kaynak kodlarından çıkan Documentation/serial-console.txt belgesinde mevcuttur. Burada hızlıca seri konsolu nasıl ayarlabileceğinizden bahsedeceğim.
Öncelikle işe çekirdekten başlamak gerekiyor. Seri konsol üzerinden bir Linux sistemine erişilecek ise, o sistemde kullanılacak olan çekirdekte bu destek etkin hale getirilmelidir. İlgili seçenek, çekirdek bileşenlerini seçim menülerinden Character devices bölümü altındaki Support for console on serial port seçeneğidir.
Çekirdek kısmı tamamlandıktan sonra şimdi bir seri portu bu amaçla kullanacağımızı belirtmemiz gerekiyor. Bunun için /etc/inittab dosyasının altına aşağıdaki gibi bir kayıt eklemeliyiz:
ttyS1::respawn:/sbin/getty -L ttyS1 38400 vt100
Bu örnekte ttyS1 yani COM2 portuna seri konsol olarak bağlanılabileceğini belirtiyoruz. İletişim hızı 38400 bps olarak ayarlanmış başka bir sistemden, seri port aracılığıyla bu sistemin COM2 portuna veri gönderildiğinde getty programı devreye girecek ve kimlik doğrulama aşamasından sonra kabuğa düşülebilecektir. Bu amaçla *NIX sistemlerde minicom, windows sistemlerde ise HyperTerminal gibi programlar kullanılabilir.
Yukarıdaki gibi ayarlamış olduğumuz bir seri konsol ile SBC sistemini yükledikten sonra (ve de /sbin/init çalıştıktan sonra) seri porttan sisteme girmemiz mümkün olmaktadır. Ancak bazen LILO satırına da müdahale etmemiz gerekebilir veya Linux çekirdeğinin yüklenirken normalde ekrana çıkardığı mesajları görmek isteyebiliriz. Bu aşamada henüz init programı çalışmaya başlamadığından seri konsol kullanımımıza hazır değildir. Seri konsolu LILO'dan itibaren kullanmak istediğimizde bu defa /etc/lilo.conf ayar dosyası içerisine aşağıdakine benzer bir kayıt ekleyerek lilo programına seri konsolu kullanmak istediğimizi belirtebilir ve istemiş olduğumuz verileri normalde olduğu gibi seri port üzerinden başka bir sisteme alabiliriz.
## Ortak ayarlar kısmına aşağıdaki satır eklenir
serial = 1,38400n8    ## 1 = ttyS1, 38400 baud rate, no parity, 8 bits

## çekirdek ayarları kısmına aşağıdaki satır eklenir
## Böyle bir kullanımda çıktı hem COM2 portuna hem de tty0'a gönderilir
append = "console=ttyS1,38400n8 console=tty0"
Bu satırları ekledikten sonra değişikliklerin etkin olması için lilo -v komutunu çalıştırmalısınız.
Not
GRUB kullanmadığım için aynı işlemlerin GRUB'da nasıl yapıldığı hakkında bir fikrim yok, yapan biri olursa ve bana da iletirse buraya ekleyebilirim.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Seri Porttan Dosya Aktarımı Başlangıç Linux Açılış Süreci
Bir Linux Kitaplığı Sayfası