getpeername() -- Kimsiniz?
Önceki Sistem Çağrıları veya Felaketleri Sonraki
getpeername() -- Kimsiniz?
Bu işlev o kadar kolay ki!
Yani gerçekten o kadar kolay ki ayrı bir bölümü hak ediyor mu bilemiyorum.Neyse gene de yazdım işte.
getpeername() bağlantılı veri akış soketinin diğer tarafında kim olduğunu söyler:
#include <sys/socket.h>

int getpeername(int sockfd, struct sockaddr *addr, int *addrlen); 
sockfd bağlantılı veri akış soketinin tanımlayıcısıdır, addr, struct sockaddr (veya struct sockaddr_in) türündeki bir göstergedir ki bu da iletişimin diğer ucundaki konak ile ilgili bilgileri tutar. addrlen, int türündeki göstergedir, alması gereken ilk değer ise sizeof(struct sockaddr) olarak verilir.
Bu işlev hata durumunda -1 değerini döndürür ve errno değişkenine gerekli değeri yazar.
Bir kere karşı tarafın adres bilgisine eriştikten sonra inet_ntoa() veya gethostbyaddr() işlevleri ile daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Hayır, onların login ismini öğrenemezsiniz. (Tamam, tamam. Eğer diğer bilgisayar identd sürecini çalıştırıyor ise bu mümkündür. Ancak bu konumuz dışında[139]


[139] Ayrıntılı bilgi için bakınız: RFC-1413.)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
close() ve shutdown() -- Düş Yakamdan!  Başlangıç gethostname() -- Ben kimim?
Bir Linux Kitaplığı Sayfası