Bash Nedir?
Önceki I. Oylum - Giriş Sonraki
Bash Nedir?
Bash GNU işletim sistemi için bir kabuk ya da başka bir deyişle komut dili yorumlayıcısıdır. Bourne-Again SHell sözcüklerinde türetilmiş bir kısaltmadır. Bell Araştırma Laboratuarının Unix'inin yedinci sürümündeki, şu anki Unix kabuğu sh'ın atasının yazarı Stephen Bourne'a atfen bu isim verilmiştir.
Bash, sh'ın hemen hemen tüm özelliklerini ve Korn kabuğu olan ksh ile C kabuğu olarak bilinen csh'ın kullanışlı özelliklerini bir araya getirir. IEEE POSIX belirtiminin IEEE POSIX Kabuk ve Araçları bölümüne (IEEE Standardı 1003.1) uygun bir ürün olması amaçlanmıştır. sh'ın hem etkileşimli hem de programlama için kullanımını işlevsel olarak arttıran geliştirmeler içerir.
GNU işletim sistemi, csh'ın bir sürümü de dahil olmak üzere başka kabuklarla da teçhiz edilmişse de Bash öntanımlı kabuktur. Diğer GNU yazılımları gibi Bash'de bir çok işletim sistemine uyarlanabilir - MS-DOS, OS/2 ve Windows platformları için bağımsız olarak desteklenen sürümleri vardır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
I. Oylum - Giriş Başlangıç Kabuk Nedir
Bir Linux Kitaplığı Sayfası