İş Denetim Değişkenleri
Önceki VII. Oylum - İş Denetimi Sonraki
İş Denetim Değişkenleri
auto_resume
Bu değişken kabuğun kullanıcı ve iş denetimi ile nasıl etkileşeceğini kontrol eder. Bu değişken varsa, yönlendirmesiz tek sözcüklük basit komutlar bir mevcut işin yeniden başlatılması için aday kabul edilir. Bir belirsizliğe izin verilmez; girilen dizge ile başlayan birden fazla iş varsa en son erişilen iş seçilmiş olacaktır. Bu bağlamda, durmuş işin ismi onu başlatmakta kullanılan komut satırıdır. Bu değişkene exact değeri atanırsa, verilen dizge tıpatıp bir durmuş işin ismi olmalıdır. Değişkene substring değeri atanırsa, verilen dizge bir durmuş işin isminin bir altdizgesi olması gerekir. substring, %? iş kimliği ile benzer işlevsellik sağlar (İş Denetiminin Temelleri bölümüne bakınız). Bunların dışında bir dizge atanırsa, verilen dizge bir durmuş işin isminin bir öneki olmalıdır. Bu, % iş kimliği ile benzer işlevsellik sağlar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Suspend Yerleşiği Başlangıç VIII. Oylum - Komut Satırının Düzenlenmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası