Bash'in Çağrılması
Önceki VI. Oylum - Bash'in Özellikleri Sonraki
Bash'in Çağrılması
bash [uzun-sçn] [-ir] [-abefhkmnptuvxdBCDHP] [-o sçn] [-O shopt_sçn] [argüman ...]
bash [uzun-sçn] [-abefhkmnptuvxdBCDHP] [-o sçn] [-O shopt_sçn] -c dizge [argüman ...]
bash [uzun-sçn] -s [-abefhkmnptuvxdBCDHP] [-o sçn] [-O shopt_sçn] [argüman ...]
Tek karakterlik kabuk komut satırı seçenekleri yanında kullanabileceğiniz çok karakterli seçenekler de vardır.Bu seçenekler tanınabilmeleri için komut satırında tek karakterli seçeneklerden önce verilmelidir.
--debugger
Kabuk başlatılmadan önce çalıştırılacak hata ayıklama profili için düzenleme yapar. Ek hata ayıklama kipini ve kabuk işlevi izlemeyi etkinleştirir.
--dump-po-strings
$ ile öncelenmiş tüm çift tırnaklı dizgelerin bir listesi GNU gettext PO (portable object - uyarlanabilir nesne) dosya biçeminde standart çıktıya basılır. Çıktı biçemi dışında -D seçeneğine eşdeğerdir.
--dump-strings
-D seçeneğine eşdeğerdir.
--help
Standart çıktıda bir kullanım iletisi gösterir ve başarıyla çıkar.
--init-file dosyaismi
--rcfile dosyaismi
Bir etkileşimli kabukta dosyaismi dosyasındaki komutları çalıştırır (~/.bashrc yerine).
--login
-l seçeneğine eşdeğerdir.
--noediting
Kabuk etkileşimliyken komut satırlarını okuyacak GNU Readline kütüphanesi kullanılmaz (Komut Satırının Düzenlenmesi bölümüne bakınız).
--noprofile
Bash bir giriş kabuğu olarak çağrıldığında sistem çapında başlatma dosyası olan /etc/profile veya ~/.bash_profile, ~/.bash_login ve ~/.profile kişisel ilklendirme dosyalarından herhangi birini yüklemez.
--norc
Bir etkileşimli kabukta ~/.bashrc ilklendirme dosyasını okumaz. Kabuk sh olarak çağrılmışsa bu seçenek öntanımlı olarak etkindir.
--posix
Öntanımlı işlemin POSIX standardından farklı olduğu yerde standarda uyum için Bash'in davranışını değiştirir. Bash POSIX kipinin açıklaması için Bash POSIX Kipi bölümüne bakınız.
--restricted
Kabuğu bir sınırlı kabuk yapar.
--verbose
-v seçeneğine eşdeğerdir. Kabuk girdi satırlarını okunduğu gibi basar.
--version
Bash'in bu kopyası için sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.
set yerleşiği ile kullanılamayan, çağrı sırasında verilebilen tek karakterlik seçenekler de vardır.
-c dizge
Seçenekleri işledikten sonra dizgeden komutları okuyup çalıştırır ve çıkar. Kalan argümanlar $0 ile başlayan konumsal parametrelere atanır.
-i
Kabuk etkileşimli çalışmaya zorlanır. Etkileşimli kabuklar Etkileşimli Kabuklar bölümünde açıklanmıştır.
-l
Bu kabuğu login tarafından doğrudan çağrılmışçasına etkin yapar. Kabuk etkileşimli ise bu, exec -l bash komutu ile bir giriş kabuğu başlatmakla eşdeğerdir. Kabuk etkileşimsiz ise, giriş kabuğu başlatma dosyaları çalıştırılacaktır. exec bash --login komutu o anki kabuğu bir Bash giriş kabuğu ile değiştirecektir. Bir giriş kabuğunun özel davranışlarının açıklamaları için Bash Başlatma Dosyaları bölümüne bakınız.
-r
Kabuğu sınırlı kabuk yapar.
-s
Bu seçenek verilmişse veya seçenek işlemlerinden geriye argüman kalmıyorsa, komutlar standart girdiden okunur. Bu seçenek bir etkileşimli kabuk çağrılırken konumsal parametrelerin atanmasına izin verir.
-D
$ ile öncelenmiş çift tırnak içine alınmış bütün dizgelerin bir listesi standart çıktıya basılır. Bunlar yerel C ya da POSIX değilken yerel dile çeviriye konu dizgelerdir (Yerele Özel Çeviri bölümüne bakınız). Bu seçenek hiçbir komutun çalıştırılmamasına sebep olan -n seçeneğini uygular.
[-+]O [shopt_seçeneği]
shopt_seçeneği, shopt yerleşiği tarafından kabul edilen kabuk seçeneklerinden biridir. shopt_seçeneği verilmişse, -O seçeneği etkinleştirir; +O ise seçeneği kaldırır. shopt_seçeneği verilmezse shopt tarafından kabul edilen kabuk seçeneklerinin isimleri ve değerlerinin tümü standart çıktıya basılır. Çağrı seçeneği +O ise çıktı, girdi olarak yeniden kullanılabilmesini sağlayacak biçemde basılır.
--
-- seçeneklerin sonunu gösterir ve bundan sonra verilen seçenekler yoksayılır. -- den sonraki argümanlar ise dosyaisimleri ve argümanlar olarak ele alınır.
Bir giriş kabuğu, sıfırıncı argümanının ilk karakteri - olan veya --login seçeneği ile çağrılan bir kabuktur.
Bir etkileşimli kabuk -c seçeneği belirtilmeksizin, -s verilmedikçe seçenek olmayan argümanlar olmaksızın başlatılan ve hem girdisi hem de çıktısı uçbirimlere bağlı olan (isatty(3) ile saptanır) veya -i seçeneği ile başlatılan bir kabuktur. Daha fazla bilgi için Etkileşimli Kabuklar bölümüne bakınız.
Seçeneklerin işlenmesinden sonra argümanlar kalıyorsa ve ne -c ne de -s seçenekleri verilmişse, ilk argüman kabuk komutlarını içeren bir dosya ismi olarak kabul edilir (Kabuk Betikleri bölümüne bakınız). Bu durumda, $0 dosyanın ismi ve kalan argümanlar da konumsal parametreleridir. Bash komutları bu dosyadan okur, çalıştırır ve çıkar. Bash'in çıkış durumu betikte son çalıştırılan komutun çıkış durumudur. Hiçbir komut çalıştırılmamışsa çıkış durumu sıfırdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
VI. Oylum - Bash'in Özellikleri Başlangıç Bash Başlatma Dosyaları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası